İşe Alım Süreci ve Eğitimİş başvurularını değerlendirme, seçme ve işe alma sürecinde doğru ve objektif kriterleri temel alarak ayrımcılık yapmadan tüm adaylara eşit davranmayı ve bu süreçte tek ölçü olarak işe uygunluğun aranmasını temel ilke olarak benimsemekteyiz. İşe alım stratejisinin şirketlerin başarısındaki önemine inanan Adese; insan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özelliklere göre işe alım yapmaktadır. Ekip çalışmasına yatkın, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, yeniliklere açık olan ve kurumsal kültürümüze uygun şirketimizi ileriye götürecek yetkin kişileri işe alıp etkin kariyer planlamaları yaparak, şirketimizin entelektüel sermayesini güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.


Çalışanlarımızın potansiyellerini maksimize etmek ve sürekli gelişimini sağlamak adına uygun fırsatların yaratılması ve korunması şirketimizin üstlendiği ana sorumluluklardan bir tanesidir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak adına her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem vermekteyiz. Adese olarak nitelikli ve profesyonel çalışanları yetiştirmek amacıyla öğrenmeyi ve gelişimi teşvik eden bir kültürü benimsemekteyiz. Adese’nin başarısını ve verimini artırabilmek için çalışanlarımızı, gerek kişisel becerilerini ve gerekse de işimizi geliştirecek eğitimleri almaya teşvik etmekteyiz. Bu doğrultuda, İnsan Kaynakları Departmanı çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişimlerini destekleyecek gereken bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarını saptayarak çok çeşitli kişisel ve mesleki eğitimler organize etmektedir. Aynı şekilde çalışanların kişisel eğitim talepleri de benzer şekilde değerlendirilip çalışanlarımıza sunulmaktadır.


Çalışanlarımıza ait kişisel veriler; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun şekilde tutulur. Çalışanlarımızın kişilik hakları ve menfaatlerinin korunması amacıyla mevzuat tarafından öngörülen idari ve teknik tedbirleri almakta ve veri kalitesinin sağlanması adına çalışanlarımızın kişisel verilerini, gerekli hallerde güncellemekteyiz.